Kasvatustyön periaatteemme

Toimintaamme ohjaa arvopohja, joka perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen; jokaista ihmistä arvostetaan ainutlaatuisena ja ainutkertaisena yksilönä. Jokaiselle ihmiselle kuuluu myös oikeus ja mahdollisuus toivoon, rakkauteen, rajoihin, iloon, onneen ja hyvään elämään.

Toiminnassamme korostuu ammatillisen kasvattamisen ja hoidon lisäksi perhekeskeisyys, turvallisuus, avoimuus, sitoutuminen, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja jatkuvuus. Tuemme terveitä elämäntapoja sekä oman tekemisen ja toiminnan kautta syntyvää terapeuttista elämyksellisyyttä.

Tavoitteenamme on itsensä hyväksyvä ihminen, jolla on kunnianhimoa ja halu kehittää itseään sekä ottaa vastuu omasta elämästään.

Tärkein tehtävämme on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja identiteetin vahvistaminen eri ikävaiheissa sekä auttaa heitä kasvamaan itsensä näköisiksi aikuisiksi.

Tunteet ja ihmissuhteet ovat tärkeitä asioita. Lapset ja nuoret saavat paljon vertaistukea toisiltaan ja oppivat myös sitä kautta tuntemaan itseään ja kasvuaan sekä saavat uusia eväitä elämäänsä.

Päihteettömyyttä tukeva terveyskasvatus on yksi tärkeimpiä osaamisalueitamme. Helenalla, perhekodin äidillä, on pitkä työkokemus sairaanhoitajana päihdelaitoksessa, mikä antaa valmiuksia tehdä hoitotyötä myös niiden lasten ja nuorten kohdalla, jotka ovat olleet tekemisissä päihteiden kanssa. Myös lasten tavoiteltu tupakoimattomuus kuuluu perhekotimme vahvuuksiin.