Turvallista kodinomaista arkea

Perhekodissa eletään kodinomaista elämää, joka luo turvallisen perustan lapsen kasvulle ja kehitykselle. Säännöllinen päivärytmi arkirutiineineen tukee lapsen kasvua ja arjen taitojen oppimista. Arkeen kuuluvat koulunkäynti, läksyistä, kotitehtävistä ja harrastuksista huolehtiminen. Yksi vahvuuksistamme onkin perhekodin monipuolinen arki.

Arki Heporannassa

Perhekoti Heporannassa tuemme lasten omatoimisuutta ikä- ja kehitystason mukaisesti. Asioita ei tehdä lasten puolesta vaan heitä tuetaan suoriutumaan niistä itse kykyjensä mukaan. Mahdollisimman normaalilla arjella ja arjen rutiineilla luodaan turvallisuutta ja tuetaan sitä kautta lasten tervettä kasvua ja hyvinvointia.

Lasten koulunkäynnin tukeminen on iso osa päivittäisiä rutiinejamme. Tuemme lapsia läksyjen teossa ja kouluvelvollisuuksien hoitamisessa. Kyselemme kotitehtävät koulupäivän jälkeen ja harjoittelemme kokeisiin yhdessä lapsen kanssa tarpeen mukaan. Jos lapsi tarvitsee ylimääräistä ohjausta koulutyön tueksi, voi perhekodilta lähteä väliaikaisesti ohjaaja mukaan kouluun. Opettajien kanssa olemme säännöllisesti yhteydessä lapsen asioista mm. Wilma-järjestelmän välityksellä, puhelimitse ja yhteisissä palavereissa. Mäntyharjun kunnan järjestämän perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus suunnata lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen Mikkeliin (esim. Esedu).

Seuraamme päivittäin lasten vointia ja keskustelemme heidän kanssaan. Teemme tiivistä yhteistyötä psykiatrian poliklinikkojen kanssa mm. verkostopalavereiden muodossa. Kaikkiaan koemme yhteistyön eri tahojen kanssa tärkeänä lasten kasvua tukevana rakenteena.

Vapaalla Heporannassa

Perhekoti Heporannassa annamme lapselle mahdollisuuden saada elämyksiä varsinkin perhekodin ympäristössä luonnon ja hevosten sekä muiden eläinten kautta. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään ainakin yksi mielekäs harrastus, jonka myötä lapsi voi saada onnistumisen kokemuksia ja tyydytystä. Lapsia kannustetaan liikkumaan ja kehittämään itse mukavia leikkejä ja ajanvietettä. Välillä työntekijät järjestävät lapsille ohjattua toimintaa.

Lapsilla on mahdollisuus osallistua suunnitelmallisesti ratsastamiseen ja tallitöihin. Hevosten kanssa talliympäristössä toimiminen tukee mm. itsehillinnän ja vastuuntunnon kehittymistä, opettaa sääntöjen ja ohjeiden noudattamista ja parantaa keskittymiskykyä. Perhekodin yhteistyökumppanina toimii SRL:n (Suomen Ratsastajainliiton) hyväksymä ratsastuskoulu Tuokon Talli ja yhteistyöseurana Ratsastusseura Capriole ry.

Ratsastuksen lisäksi lapset voivat soittaa eri soittimilla tai käydä soitto- tai laulutunneilla perhekodin ulkopuolella. Musiikin avulla lapsi voi purkaa paineitaan, kokea ja ilmaista asioita, joita muuten on vaikea pukea sanoiksi. Tavoitteena onkin lähinnä tunne-elämän kehittäminen. Musiikista lapsi saa henkistä pääomaa persoonallisuutensa kehittämiselle. Musiikissa edetään lapsen toimintatason mukaisesti ja tällöin hän saa jatkuvasti onnistumisen kokemuksia. Musiikkitoiminta antaa myös mahdollisuuksia kokea asioita ja elämyksiä yhdessä.

Parin sadan metrin päässä perhekodista kokoontuu myös 4H-kerho ja Mäntyharjun keskustassa toimii esimerkiksi erilaisia liikuntaryhmiä, joihin lapset voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan.

Perhekodin oma pihaympäristö antaa paljon mahdollisuuksia toiminnallisuuteen. Omassa pihapiirissä on hyvät mahdollisuudet mm. erilaisiin ulkopeleihin ja -leikkeihin, uintiin, kalastukseen, trampoliinilla pomppimiseen, mäenlaskuun, hiihtämiseen, eläinten hoitamiseen ja puutarhanhoitoon. Perhekodilla on oma uimaranta.

Perhekodilla on mahdollisuus käydä myös mökillä Mikkelin Anttolassa. Mökki sijaitsee rauhallisella ja harvaanasutulla alueella. Rauhoittumisen lisäksi mökillä on mahdollisuus mm. puutarhanhoitoon ja metsään tutustumiseen, saunomiseen, uimiseen sekä paljussa kylpemiseen.